Läbipääsusüsteemid

Tõkkepostid, liiklustõkked, lükandväravad

Tõkkepostid kujutavad endast kõige sagedamini kasutatavat läbisõidu takistamise vahendit – seda õigusega, kuna tõkkepostide kasutusvõimalused on mitmekesised. Meie tõkkepostid võimaldavad paindlikku ja samas usaldusväärset sisse- ja läbisõidu reguleerimist. Tänu individuaalsetele juhtimiskontseptsioonidele ja erinevatele tõkkepostimudelitele on võimalik luua täpselt teie vajadustele kohandatud lahendusi. Kõrge stabiilsuse, temperatuuri ja ilmastikukindluse tagamiseks läbivad meie tõkkepostid põhjaliku kvaliteedi- ja ohutuskontrolli Meie tõkkeposte iseloomustab nende kompaktne ja paindlik paigaldamine ning sõltuvalt mudelist saab neid hädaolukorras vaid 1,5 sekundiga üles tõsta.

Tõkkepostid võite lähtuvalt kasutussagedusest ja kasutusolukorrast valida kas automaatsed tõkkepostid, poolautomaatsed tõkkepostid, eemaldatavad tõkkepostid või fikseeritud tõkkepostid

Teenaelad M võimaldavad kontrollitud ühepoolset läbisõitu kuni 6 meetri laiuselt. Need takistavad vastassuunalist läbisõitu, kuna orad lõikavad sõiduki kummid katki, nii et see jääb juba mõne meetri pärast seisma. See valmis pinnakattele paigaldatav teenael sobib madalama kasutussageduse puhul. Suuremate kasutussageduste puhul sobivad tasapinnaliselt maasse paigaldatavad H-tüüpi teenaelad. Need teenaelad pakuvad paremat kaitset ka suuremate sõidukite vastu, nagu veoautod.

Liiklustõkked. Kui soovite kindlustada kuni 6 meetri laiusi sisse- või väljasõite kõrgendatud turvameetmete abil, soovitame kasutada meie liiklustõkkeid. Sõltuvalt oludest saab meie liiklustõkked tasapinnaliselt maasse langetada või paigaldada pinnasetöid tegemata valmis pinnakattele. Tavaolukorras tasapinnaliselt alla lastud tõkked saab hädaolukorras kiiresti üles tõsta ja nende abil volitamata sõidukid tõhusalt peatada. Liiklustõkkeid pakkume kas 500mm või 1000mm kõrgeid.

Sõltuvalt kaitstava ala tüübist ja suurusest on võimalus teha valikud tõkkepostide, teenaelte või liiklustõkete hulgast ning ühendada individuaalsed tooted paindlikult ja kasutada neid individuaalsete juhtimiskontseptsioonide abil.

KÜSI PAKKUMIST